L’espai de lleure pot ser abans o després de dinar depenent dels torns.

- Treballar els bons hàbits a taula.
- Transmetre valors com l’autoestima i el respecte.
- Crear un clima adequat en el temps del migdia.
- Fomentar la consciència mediambiental per la sostenibilitat.
- Els infants seguiran un calendari d’activitats per tal de gaudir del temps de Lleure en relació als
seus interessos.