- Segregació de residus: orgànic, paper i envasos.
- Recollida d’oli brut per empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.

Eduquem a travès de les 3R:
Reduir, Reutilitzar i Reciclar.