Cobraments dels diferents serveis que oferim:

- Rebuts per domiciliació bancaria, ingrés i en efectiu.
- Descomptes i gestió de morositat.