Les activitats extraescolars són un complement indispensable a l'educació reglada. Per això, oferim una sèrie d'activitats que permeten als participants el creixement personal i la relació entre iguals. Aquestes activitats les podem realitzar abans de l’horari escolar, posteriorment i en períodes vacacionals.

L'organització de l'activitat és fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal d’adequar pedagògicament les activitats sempre seguint tant les directrius de l'escola com el nostre projecte.